Tạp chí Khoa học Cần Thơ

Tạp chí của Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 70, S. 4 (2019): Tạp chí Khoa học Cần Thơ

Mục lục

Bài viết

MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI Tóm tắt PDF
Phạm Hồ Việt Anh, Phạm Hồ Song Anh 1-4
TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH VÀ NĂNG LỰC TIẾP NHẬN CỦA CÔNG CHÚNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ - THỰC TIỄN TỪ KHU VỰC TÂY NAM BỘ Tóm tắt PDF
Trương Thế Nguyễn 5-9
MỘT VÀI KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG TP.CẦN THƠ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỪ KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt PDF
Phạm Thị Huệ 10-16
NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NĂNG LỰC –NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Gấm 17-22
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt
Phạm Thị Mộng Thu Thảo 23-27
CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN, ĐÁNH GIÁ RỐI NHIỄU TÂM LÝ Ở HỌC SINH Tóm tắt PDF
Ngô Thế Lâm 28-30
Rau non một “siêu thực phẩm” Tóm tắt PDF
Thúy Kiều 31-33
ĐẨY MẠNH HỢP TÁC LIÊN KẾT DU LỊCH CỤM CÁC TỈNH PHÍA TÂY VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hồng Tân, Huỳnh Thị Kim Phượng 34-39
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI. Tóm tắt PDF
Thúy Huỳnh 40-43
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ – TIẾP CẬN TỪ NHU CẦU DU LỊCH Tóm tắt PDF
Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Quốc Nghi 44-49
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Niệm 50-55


Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X