Chi tiết về Tác giả

Minh Hà, Chu

  • S. 71 (2009) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU BỘ QUAN SÁT NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI TẤM BẰNG MÔ HÌNH HÀM TRUYỀN
    Tóm tắt  PDF


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980