Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 70 (2009) MỘT PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TUỔI BỀN CỦA ĐÁ MÀI THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU LỰC CẮT TRONG QUÁ TRÌNH MÀI Tóm tắt   PDF
Trần Minh Đức
 
S. 71 (2009) MỘT VÀI GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM SANG HOA KỲ TRONG BỐI CẢNH SUY GIẢM KINH TẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy
 
S. 70 (2009) NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NHIỆT Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Tố Hằng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Vân Thanh
 
S. 74 (2009) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN ĐẶC TÍNH LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Trương Minh Tấn
 
S. 70 (2009) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CHẾ TẠO ĐẾN ĐỘ BỀN VẬT LIỆU POLIME COMPOZIT GIA CƯỜNG VẢI POLYESTE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhật Trinh
 
S. 74 (2009) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ ẨM CÒN LẠI CỦA CHÈ ĐEN THÀNH PHẨM ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Chương
 
S. 74 (2009) NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ENZIM ĐẶC CHỦNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỒN TỪ TINH BỘT Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thủy
 
S. 71 (2009) NGHIÊN CỨU BỘ QUAN SÁT NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI TẤM BẰNG MÔ HÌNH HÀM TRUYỀN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Công, Ngô Minh Đức, Chu Minh Hà, Đinh Việt Cường
 
S. 71 (2009) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG ANTHOCYANIN CỦA KHOAI LANG TÍM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA Tóm tắt   PDF
Trương Thị Minh Hạnh, Lê Viết Triển
 
S. 70 (2009) NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ GHÉP NỐI CÁC TẤM VẬT LIỆU KHÁC NHAU BẰNG ĐINH TÁN RỖNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Trung Kiên
 
S. 71 (2009) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM CHO TRẠM TUYỂN THAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Cường
 
S. 71 (2009) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VANG NẾP CẨM Tóm tắt   PDF
Khuất Hữu Thanh, Quản Lê Hà, Vũ Mạnh Hào
 
S. 74 (2009) NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ THỦY LỰC CỦA SÔNG NHÀ BÈ VÀ LÒNG TÀU DO ĐÀO KÊNH HIỆP PHƯỚC BẰNG MÔ HÌNH TOÁN SỐ Tóm tắt   PDF
Lê Song Giang, Nguyễn Thị Phương
 
S. 71 (2009) NGHIÊN CỨU TRÍCH LY VÀ TINH SẠCH MIMOSIN TỪ CÂY MẮC CỠ Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Long, Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Xuân Đài
 
S. 70 (2009) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM Tóm tắt   PDF
Lê Đoàn Dũng, Hà Duyên Tư
 
S. 71 (2009) NHẬN DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ỨNG XỬ LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT NỀN POLYME NHIỆT RẮN DẠNG KHỐI Tóm tắt   PDF
Lê Thái Hùng, Nguyễn Trọng Giảng
 
S. 72 (2009) OPTIMIZATION OF POLYPHENOL EXTRACTION FROM AGED TEA LEAVES USING DESIRABILITY METHODOLOGY Tóm tắt   PDF
Ha Duyen Tu, Vu Hong Son
 
S. 74 (2009) PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ ĐẶC TÍNH PROBIOTIC TRONG TẠO CHẾ PHẨM NUÔI TÔM SÚ Tóm tắt   PDF
Khuất Hữu Thanh, Nguyễn Đăng Phúc Hải, Bùi Văn Đạt, Võ Văn Nha
 
S. 74 (2009) PHÂN VÙNG ẢNH X QUANG VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÊNH LỆCH MỨC XÁM ĐỒ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Mạnh Hùng, Đào Trang Minh, Trần Thanh Minh
 
S. 70 (2009) PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT KÊNH ĐỘNG PHÂN TÁN CHO MẠNG ĐA TRUY NHẬP BĂNG RỘNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ OFDMA/TDD - PHẦN II: MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Hữu Thanh
 
S. 74 (2009) PHƯƠNG PHÁP DỒN PHA TRONG OXILO PC Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Bình, Nguyên Trường Thọ
 
S. 70 (2009) PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM NỘI CHO TỐI ƯU PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN AC/DC SONG SONG Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Tuấn, Vũ Phan Tú, Trần Anh Dũng
 
S. 73 (2009) PREDICTION OF AVERAGE POWER DISTRIBUTION IN INDOOR WIRELESS COMMUNICATIONS BY USING RAY-TRACING TECHNIQUE Tóm tắt   PDF
Tran Minh Nhut, Do Hong Tuan
 
S. 72 (2009) PREDICTION OF TIME TO CORROSION INITIATION OF STEEL IN MARINE CONCRETE STRUCTURES PART I: SENSITIVITY OF CORROSION INITIATION TIME TO CHLORIDE DIFFUSION COEFICIENT AND CONCRETE COVER DEPTH Tóm tắt   PDF
Pham Cong Thanh, Hoang Thi Bich Thuy
 
S. 73 (2009) PROGRAM FOR CALCULATION AND STUDY OF STABILITY AND COLTROL OF AIRPLANES Tóm tắt   PDF
Hoang Thi Bich Ngoc, Dinh Van Phong, Chu Khac Trung
 
51 - 75 trong số 107 mục << < 1 2 3 4 5 > >> 


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980