Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 70 (2009) ĐỔI MỚI QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Dương Phúc Tý
 
S. 71 (2009) ĐỔI MỚI THIẾT KẾ DẠY HỌC ĐẠI HỌCTRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Tóm tắt   PDF
Dương Phúc Tý
 
S. 74 (2009) ĐIỀU CHẾ THỬ NGHIỆM 10α-TRIFLUOROMETHYLHYDROARTEMISININ DÙNG LÀM THUỐC CHỮA SỐT RÉT CHỐNG TÁI PHÁT Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Hoàng, Trần Đại Lâm, Trần Việt Hùng
 
S. 70 (2009) ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC MÀI NGHIỀN CHI TIẾT QUANG THEO HỆ SỐ TỶ SỐ TRUYỀN TRÊN MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ NC MB-250 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Hùng, Phạm Quốc Hải, Phạm Quốc Hải, Vũ Quốc Khánh, Vũ Quốc Khánh
 
S. 74 (2009) ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA NUÔI BỞI BỘ NGHỊCH LƯU ÁP BA MỨC Tóm tắt   PDF
Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Văn Nhờ, Nguyễn Xuân Bắc
 
S. 71 (2009) ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI DÙNG MẠNG NƠ - RÔN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Minh, Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Đức Thành
 
S. 74 (2009) ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHÔNG CẦN CẢM BIẾN TỐC ĐỘ SỬ DỤNG LỌC KALMAN TRONG CẤU TRÚC CÓ TÁCH KÊNH TRỰC TIẾP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Phùng Quang
 
101 - 107 trong số 107 mục << < 1 2 3 4 5 


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980