Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 74 (2009) ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHÔNG CẦN CẢM BIẾN TỐC ĐỘ SỬ DỤNG LỌC KALMAN TRONG CẤU TRÚC CÓ TÁCH KÊNH TRỰC TIẾP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Phùng Quang
 
126 - 126 trong số 126 mục << < 1 2 3 4 5 6 


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980