S. 8 (2019)

Mục lục

BAI BÁO

BA TÁC GIA LỚN CỦA VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC THỜI KÌ SAU CẢI CÁCH MỞ CỬA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai Chanh 3
VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG H’MÔNG TRONG TIỂU THUYẾT LẶNG YÊN DƯỚI VỰC SÂU CỦA ĐỖ BÍCH THÚY Tóm tắt
Lê Trà My 12
HÌNH TƯỢNG ÔNG GIÀ TRONG ÔNG GIÀ VÀ BIỂN CẢ CỦA E.HEMINGWAY VÀ MUỐI CỦA RỪNG CỦA NGUYỄN HUY THIỆP TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Phương, Phạm Thị Mỵ 23
CẢM HỨNG HIỆN THỰC TRONG VŨ TRUNG TÙY BÚT CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ Tóm tắt PDF
Lê Việt Đoàn 33
TÍNH TRIẾT LUẬN TRONG QUAN NIỆM VỀ VĂN CHƯƠNG CỦA NGUYỄN KHẢI Tóm tắt PDF
Phạm Thị Xuân 44
BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA CỦA CÂU HÁT ĐỆM TIÊU BIỂU TRONG CÁC BÀI HÁT XOAN Tóm tắt PDF
Trần Thị Diễm Hạnh 50
CÁ NHÂN VÀ VẤN ĐỀ BỔN PHẬN TRONG SÁNG TÁC CỦA NAM CAO TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8 – 1945 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Khánh Ly 58
BIỂU TƯỢNG NƯỚC MẮT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hạnh 65
CẢM HỨNG XÊ DỊCH TRONG TÙY BÚT TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG 8-1945 CỦA NGUYỄN TUÂN NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT Tóm tắt PDF
Lê Việt Đoàn 77
ĐỒN ĐIỀN CAO SU Ở NAM KÌ THỜI THUỘC PHÁP: LỐI THOÁT CHO CUỘC SỐNG BẦN CÙNG HAY CON ĐƯỜNG DẪN TỚI “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN” CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ? Tóm tắt PDF
Trần Xuân Trí 85
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA QUỐC GIA - DÂN TỘC CUỐI THẾ KỈ XIX: TRƯỜNG HỢP MINH TRỊ DUY TÂN (1868 - 1912) VÀ QUÁ TRÌNH TÁI THIẾT NƯỚC MỸ SAU NỘI CHIẾN (1863 - 1877) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích 97
VỀ VỤ KIỆN THUÊ TÀU ALBERT SARRAULT CỦA BẠCH THÁI BƯỞI VỚI HẠM ĐỘI ĐÔNG DƯƠNG (1923): TIẾP CẬN TỪ NGUỒN TÀI LIỆU LƯU TRỮ Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu 107
CUỘC VẬN ĐỘNG MINH TÂN Ở NAM KỲ ĐẦU THẾ KỈ XX Tóm tắt PDF
Đặng Thị Huế 114
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TIỀM NĂNG LŨ QUÉT TỈNH SƠN LA Tóm tắt PDF
Kiều Văn Hoan, Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Phương Thúy, Nguyễn Hữu Thanh 120
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ BỨT TỐC Tóm tắt PDF
Ngô Thúy Quỳnh 133
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Vũ Thị Bắc 142
TÌM HIỂU CÁC ĐỊA DANH ĐÔNG XUYÊN VÀ LONG XUYÊN Ở TỈNH AN GIANG Tóm tắt PDF
Đào Ngọc Cảnh 153
NHẬN THỨC CỦA NỮ SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC Tóm tắt PDF
Lê Thị Lâm 164
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TỰ LỰC CỦA THANH NIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kiều Vân 177
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM VỀ PHÒNG NGỪA VÀ TRỢ GIÚP TRẺ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC (NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BẮC KẠN, VIỆT NAM) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hiệp Thương, Nguyễn Thị Mai Hương 188
SÁNG KIẾN GIÁO DỤC CHA MẸ TRONG CHƯƠNG TRÌNH “CHA MẸ TRÒ CHUYỆN, VỊ THÀNH NIÊN KHOẺ MẠNH” TẠI MỸ VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thanh Mai 197