S. 4 (2016)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Mù chữ và vấn đề nguồn nhân lực dân tộc thiểu số: kết quả khảo sát ở tỉnh Điện Biên Tóm tắt PDF
TRẦN TRÍ DÕI 1
Hiểu thêm về nhóm từ chỉ đơn vị tính toán, đo lường không chính xác (được ước lượng bằng tay) trong Tiếng Việt Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ HÀ, TRẦN THỊ MINH 9
Tiếng Việt của giới trẻ ở Australia Tóm tắt PDF
HOÀNG TỊNH BẢO 15
Ứng dụng quan điểm giao tiếp trong biên soạn bài giảng Tiếng Việt chuyên ngành cho sinh viên nước ngoài Tóm tắt PDF
NGUYỄN KHÁNH HÀ 22
Xưng hô trong giao tiếp của người lính cụ Hồ thời kỳ chống Pháp nhìn từ góc độ vai giao tiếp Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN 30

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Đặc điểm ngôn ngữ của đầu đề bài viết trên "Nhân dân nhật báo" Trung Quốc Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ THANH HUYỀN 37
Khảo sát từ ngữ mới trong báo cáo tại đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 17 Tóm tắt PDF
ĐỖ THÚY NHUNG 41
Cụm từ Tiếng Nga: những biến đổi "phi chuẩn" Tóm tắt PDF
TRƯƠNG VĂN VĨ 45
Cấu trúc ngữ nghĩa cơ sở của câu với lớp động từ tình cảm trong Tiếng Anh và Tiếng Việt Tóm tắt PDF
LẠI THỊ PHƯƠNG THẢO 48
Nghiên cứu so sánh về yếu tố văn hóa trong thán từ Tiếng Anh và Tiếng Việt Tóm tắt PDF
HỒ NGỌC TRUNG, NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 55
Thực trạng giảng dạy Tiếng Hoa và Tiếng Tamil trong các trường học ở Malaysia Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ VÂN 59
Những lỗi sai cơ bản về cách sử dụng quán từ trong văn bản học thuật Tiếng Anh của người Việt Tóm tắt PDF
PHAN THỊ NGỌC LỆ 65
Làm thế nào để áp dụng các lí thuyết ngôn ngữ thứ hai vào thiết kế giáo trình và phương pháp giảng dạy trong lớp học ngoại ngữ Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỦY HƯƠNG 73
Những khó khăn của sinh viên Việt Nam khi sử dụng thì, thể trong Tiếng Anh và cách khắc phục Tóm tắt PDF
LƯƠNG BÁ PHƯƠNG 77

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Vấn đề người kể chuyện trong diễn ngôn truyện kể Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU THỦY 80
Ẩn dụ ý niệm "cuộc đời là thực thể" trong thơ Lưu Quang Vũ Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ LAN ANH 87

NGÔN NGỮ - VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM

"Nà Lừa" hay "Nà Nưa" Tóm tắt PDF
DƯƠNG THỊ NGỮ 92

DIỄN ĐÀN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Xây dựng cộng đồng học tập ngoại ngữ, những vấn đề thực tiễn Tóm tắt PDF
NGUYỄN LÂN TRUNG, NGUYỄN NGỌC LƯU LY 95


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống