Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

97 Vo Van Tan, District. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Đầu mối

Huynh Thi Kim Tuyet
Email: tapchikhoahoc@ou.edu.vn

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnJournal of Science - Ho Chi Minh City Open University