S. 26 (2009)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Sức mạnh của sự thật phải là sức mạnh của báo chí trong xã hội thông tin hiện đại Tóm tắt PDF
Hà Đăng 3-6
Mô hình định lượng đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng ứng dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại Tóm tắt PDF
Đinh Phi Hổ 7-12
Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Xuân Sang 13-20
Hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nông dân nghèo Tóm tắt PDF
Mai Văn Nam, Âu Văn Đức 21-31
Phân phối lợi ích và chi phí trong chuỗi giá trị cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào Tóm tắt PDF
Võ Thị Thanh Lộc 32-42
Dao động bất đối xứng của chuỗi lợi suất từ cổ phiếu và các nhân tố tác động Tóm tắt PDF
Trịnh Đức Chiều 43-47

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Một số giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở những vùng chậm phát triển Tóm tắt PDF
Phan Huy Đường 48-51
Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp mây tre đan Tóm tắt PDF
Bùi Hữu Đức 52-59

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Xây dựng năng lực của cán bộ quản lý cấp trung trong doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân Hoa 60-65

THÔNG TIN

Vai trò của các tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Minh Tuấn 66-75
Doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu cơ hội và thách thức Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 76-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP