Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Danh, Võ Thành, Đại học Cần Thơ
Dũng, Trần Hữu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Dũng, Vũ Trí, Đại học Kinh tế Quốc dân
Dung, Nguyễn Văn
Dung, Nguyễn Thị Kim, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Dung, Nguyễn Thùy, Trường Đại học Lao động Xã hội
Dung, Nguyễn Thị Kim, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Dung, Nguyễn Văn, Học viện Hải quân
Dung, Vương Đình, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội
Duy, Nguyễn Quốc, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Duy, Phạm Trọng, Chi cục Thuế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Duyên, Lý Phương, Học viện Tài chính
Dũng, Cao Trí, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Dũng, Hoàng Quang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
Dũng, Nguyễn Văn, Trường Can bộ Dân tộc, Ủy ban Dân tộc
Dũng, Nguyễn Bá, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ
Dũng, Nguyễn Tiến, Đại học Thương Mại
Dũng, Vũ Trí, Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý
Dương, Nguyễn Anh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Dương, Phạm Bảo, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Dương, Phạm Bảo, Trường Đại học Nông nghiệp
Dương, Tráng A, Ban Quản lý dự án Điện mặt trời - Ủy ban Dân tộc

1 - 22 trong số 22 mục    

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP