Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

O

Oanh, Cao Tú, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (CEDS), trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Oanh, Lương Thị Ngọc, Trường Đại học Ngoại Thương
Oanh, Nguyễn Hồng, Đại học Hàng hải Australia
Oanh, Nguyễn Thị Kiều, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Oanh, Phạm Thị Bảo, Trường Đại học Thăng Long

1 - 5 trong số 5 mục    

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP