Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

Y

Yến, Hoàng Phan Hải, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên, Đại học Vinh, Nghệ An
Yến, Lê Thị Hồng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Yến, Lê Thị Hồng, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam
Yến, Đinh Thị Hoàng, Bộ Công Thương
Ý, Lê Thành, Nhà nghiên cứu độc lập, Hà Nội

1 - 5 trong số 5 mục    

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP