Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 24 (2009) Những thay đổi về sở hữu tập thể trong hợp tác xã ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý Tóm tắt   PDF
Chu Tiến Quang
 
S. 18 (2008) Những thành công bước đầu của các ngân hàng thương mại Việt Nam sau một năm gia nhập WTO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tạo
 
T. 18 (2007) Những thành công bước đầu của ngân hàng thương mại việt nam sau một năm gia nhập WTO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tạo
 
S. 22 (2008) Những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Bằng
 
T. 10, S. 71 (2015) Nhiệt điện than: Một số vấn đề trao đổi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Văn, Lê Bằng Việt
 
T. 13 (2007) Nhìn lại quá trình cải cách tiệm tiến ở một số nền kinh tế chuyển đổi: Thành tựu, hạn chế và mệt số bài học chính sách cho Việt Nam Tóm tắt
Lê Xuân Sang
 
T. 8, S. 69 (2015) Nhu cầu hỗ trợ hoạt động marketing của các doanh nghiệp xã hội Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trương Thị Nam Thắng, Nguyễn Xuân Toàn, Trịnh Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Ngọc Ánh
 
S. 27 (2009) Nhu cầu hỗ trợ từ nhà nước và các tổ chức quốc tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển nguồn nhân lực Tóm tắt   PDF
Lê Thị Mỹ Linh
 
S. 44 (2011) Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Đánh giá từ góc độ hộ gia đình Tóm tắt   PDF
Trần Kim Chung, Đinh Trọng Thắng, Tạ Minh Thảo
 
S. 46 (2012) Nhu cầu đào tạo về quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Tóm tắt   PDF
Lê Thị Mỹ Linh
 
T. 15 (2007) Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” Tóm tắt   PDF
Phạm Công Toàn
 
S. 25 (2009) Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tỉnh Nghệ An Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Vinh, Trần Hữu Cường
 
T. 11 (2015) Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành dệt may Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
Vũ Dương Hòa
 
S. 28 (2009) Năng lực nội sinh - nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới Tóm tắt   PDF
Trần Kim Hào, Lê Thành Ý
 
T. 15 (2007) Phát huy đầy đủ và đúng đắn vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thi trường: bí quyết thành công của Malaixia Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Ân, Đăng Thị Thu Hoài
 
T. 15 (2007) Phát triển doanh nghiệp dân doanh Đà Nẵng trong thờ kỳ hội nhập kinh tế quếc tế Tóm tắt   PDF
Võ Thanh Hải
 
T. 17 (2007) Phát triển hợp tác xã nông nghiệp: Kinh nghiệm Nhật Bản và bài học chính sách cho Việt Nam Tóm tắt
Phùng Quốc Chí
 
T. 7, S. 68 (2015) Phát huy lợi thế so sánh để hình thành nhiều nông sản chủ lực làm giàu cho nông dân miền núi Thanh Hóa Tóm tắt   PDF
Lương Tất Thắng
 
T. 10, S. 71 (2015) Phát huy tiềm năng phát triển bền vững khu vực Tây Bắc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Dũng, Lê Thanh Bình
 
S. 48 (2012) Phát triển các chuỗi siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội Tóm tắt   PDF
Trần Hùng
 
S. 22 (2008) Phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bảo Trung
 
S. 42 (2011) Phát triển các tập đoàn kinh doanh trong các giai đoạn phát triển kinh tế ở Hàn Quốc và một chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phan Thị Anh Thư
 
S. 24 (2009) Phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sinh Cúc
 
S. 27 (2009) Phát triển công nghiệp phụ trợ: giải pháp quan trong đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc hấp thụ công nghệ từ FDI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Hồng
 
T. 9, S. 70 (2015) Phát triển chăn nuôi ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thúy Phương, Trần Đình Tuấn
 
226 - 250 trong số 446 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP