Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 26 (2009) Hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nông dân nghèo Tóm tắt   PDF
Mai Văn Nam, Âu Văn Đức
 
S. 21 (2008) Hoàn thiện chế độ quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Cung
 
S. 47 (2012) Hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn Hà Nội Tóm tắt   PDF   PDF
Lê Minh Đức
 
T. 8, S. 69 (2015) Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh Hà Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Viết Hãnh, Phạm Thị Hồng Điệp
 
S. 25 (2009) Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sang
 
S. 26 (2009) Hoạch định và thực thi chính sách kích cầu hữu hiệu: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sang
 
S. 46 (2012) Hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp qua điều tra trên địa bàn thành phố Hà Nội: thực trạng và một số vấn đề đặt ra Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bình Nguyên
 
S. 46 (2012) Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Vân
 
S. 20 (2008) Hướng tới phát triển bền vững các khu công nghiệp - trường hợp của tỉnh Đồng Nai Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trình
 
T. 1, S. 65 (2015) Kênh lãi suất trong truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Sữu, Nguyễn Thị Bích Loan
 
S. 25 (2009) Kích cầu ở Việt Nam: một số đề xuất về các lĩnh vực cần ưu tiên trong chính sách hỗ trợ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Hoa
 
S. 46 (2012) Khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế biển ở Hải Phòng Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Thức
 
S. 12 (2007) Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Bá
 
S. 28 (2009) Khắc phục yếu tố phi thị trường trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lịch
 
S. 28 (2009) Khủng hoảng kinh tế và sự trở lại của xã hội học quản lý Tóm tắt   PDF
Lê Ngọc Hùng
 
S. 22 (2008) Khủng hoảng tài chính toàn cầu, tác động tới Việt Nam và định hướng giải pháp chính sách Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Ân, Võ Trí Thành
 
S. 34 (2010) Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 43 (2011) Khu công nghiệp, chuỗi khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và chuỗi sản phẩm Tóm tắt   PDF
Trần Kim Chung, Đinh Trọng Thắng, Tạ Minh Thảo
 
S. 28 (2009) Khu kinh tế Đông Nam - trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An Tóm tắt   PDF
Nguyễn Song Tùng
 
S. 8 (2006) Khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam nhìn từ góc độ hiệu quả chính sách Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Tài, Nguyễn Đình Phúc
 
T. 15 (2007) Kinh nghiệm quốc tế về đo lường tài sản vốn con người Tóm tắt   PDF
Ngô Minh Tuấn
 
T. 9, S. 70 (2015) Kinh nghiệm cải thiện quản trị doanh nghiệp nhà nước và mô hình cơ quản chủ sở hữu nhà nước: Một số kiến nghị đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Đức Trung
 
S. 8 (2006) Kinh nghiệm của một số nước, một số tổ chức quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng Tóm tắt   PDF
Trần Văn Hùng
 
T. 3, S. 66 (2015) Kinh nghiệm phát triển ngành dược tại một số nước trên thế giới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Hưng
 
T. 1, S. 65 (2015) Kinh nghiệm phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học của một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam. Tóm tắt   PDF
Trần Quang Hùng, Phạm Vũ Thắng, Phạm Xuân Hoan
 
101 - 125 trong số 447 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP