Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam hiện đại

Trần Nhật Thu

Tóm tắt


Tóm tắt: Không gian nghệ thuật là một phạm trù quan trọng thuộc kết cấu của tác phẩm và được lựa chọn nhằm thể hiện những ý đồ nghệ thuật khác nhau. Trong bài viết này, từ việc khảo sát kiểu không gian giấc mơ trong một số truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại, chúng tôi cho rằng đây là kiểu không gian khá phổ biến, gắn liền với đời sống tâm lí của con người hiện đại. Thông qua hai cơ chế chính là thỏa mãn ham muốn và gợi ám ảnh, không gian giấc mơ là một lựa chọn đặc biệt phù hợp với các tác giả nữ trong quá trình phản ánh những vấn đề về giới và bản năng giới.

Từ khóa: không gian, giấc mơ, truyện ngắn nữ.

Toàn văn: PDF