Tạp chí khoa học, S. 2(50) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dạy học chủ đề hệ thức lượng trong tam giác theo định hướng phát triển năng lực của học sinh – Một nghiên cứu hành động

Phạm Thị Nga

Tóm tắt


Tóm tắt: Hiện nay, dạy học theo định hướng phát triển năng lực đã và đang là một chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục và xã hội. Từ thực tế dạy học của bản thân, với mong muốn giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến thức, kĩ năng mà còn có thể vận dụng tốt kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống, tôi đã thực hiện một tiếp cận dạy học theo định hướng phát triển năng lực dựa trên nghiên cứu hành động trong giáo dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc xây dựng các tình huống học tập đa dạng gắn với ngữ cảnh thực tế, cũng như tích hợp kiến thức các môn học khác đã giúp cho quá trình học tập của học sinh có ý nghĩa hơn, chủ động hơn, hình thành những năng lực cần thiết cho quá trình học tập tiếp theo cũng như cuộc sống của các em sau này. 

Từ khóa: Chủ đề hệ thức lượng trong tam giác, dạy học theo định hướng phát triển năng lực, nghiên cứu hành động.

Toàn văn: PDF