Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm giải phẫu thích nghi một số loài thực vật thân gỗ trên vùng đất cát nội đồng ngập nước huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Thị Ánh Diệp

Tóm tắt


Tóm tắt: Đặc điểm của các loài thực vật thân gỗ vùng ĐCNĐ ngập nước được thể hiện qua hình thái và cấu tạo của các cơ quan sinh dưỡng phù hợp với môi trường sống điển hình. Lá mang đặc tính của thực vật ưa sáng như có tầng cutin dày, lỗ khí nằm sâu bên trong bề mặt lá, mô dậu phát triển, hệ thống gân lá phát triển, các vòng mô cứng bao quanh bó mạch giúp lá vững chắc chống lại các tác động cơ học của môi trường bên ngoài. Thân và rễ thích nghi bằng cách hình thành lớp bần dày cách nhiệt vào mùa hạn, hạn chế nước vào mùa mưa. Số lượng mạch không nhiều, dao động từ 91 – 153 mạch/mm2, với kích thước lòng mạch từ  27 - 72mm đối với thân; và từ 68 – 101 mạch/mm2 với kích thước lòng mạch từ 41- 65mm đối với rễ. Những loài sống ở vùng đầm lầy than bùn, thì số lượng mạch ít hơn, nhưng kích thước lòng mạch lại lớn hơn so với các loài ở vùng cát trũng bán ngập nước. Kết quả nghiên cứu là những dữ liệu khoa học thiết thực về thực vật vùng đất cát, góp phần cung cấp những kiến thức chuyên ngành cho việc nghiên cứu đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái đất cát.

Từ khoá: Đất cát nội đồng ngập nước, đặc điểm thích nghi, thực vật thân gỗ, huyện Phong Điền.

Toàn văn: PDF