Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Thám, Nguyễn Văn Thịnh

Tóm tắt


Tóm tắt: Huyện Krông Bông có đầy đủ thế mạnh để phát triển nông - lâm nghiệp như: Địa hình núi cao, đồi, cao nguyên và đồng bằng nhỏ hẹp, khí hậu cận xích đạo phân hóa thành mùa mưa và mùa khô rõ rệt, lớp phủ thổ nhưỡng đa dạng... Kết quả nghiên cứu đã xác định có 86 đơn vị cảnh quan phù hợp với năm loại cây trồng chính đó là: Lúa nước, ngô, cà phê, sâu riêng và trồng rừng. Từ kết quả nghiên cứu này chúng tôi đã thành lập được bản đồ đề xuất quy hoạch sản xuất nông – nghiệp ở huyện Krông Bông phục vụ cho việc bố trí cây trồng hợp lí mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội và môi trường.

Từ khóa: Phát triển nông-lâm nghiệp, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.


Toàn văn: PDF