Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường

Hồ Thị Thủy, Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn

Tóm tắt


Tóm tắt: Dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế là dải ven biển có nhiều tiềm năng lớn để phát triển. Tuy nhiên hiện nay dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đang đối mặt với nhiều thách thức về nguồn tài nguyên và môi trường. Kết quả việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường được xây dựng trên cơ sở phân chia theo ranh giới cấp huyện và chia thành 3 vùng gồm vùng núi Trường Sơn, vùng đồng bằng - ven biển, vùng ven biển và 9 tiểu vùng. Vì vậy, cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường là cơ sở quan trọng cho các cơ quan ban ngành đưa ra các quyết sách nhằm phát triển bền vững môi trường của địa phương.

Từ khóa: Quản lý tổng hợp, dải ven biển, chức năng môi trường, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn văn: PDF