Chi tiết về Tác giả

Anh Hằng, Phan

  • S. 3(51) (2019) - Bài viết
    Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường
    Tóm tắt  PDF