Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2(50) (2019) Năng lực thực hành và bộ tiêu chí đánh giá năng lực thực hành cho học sinh trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
Dương Đức Giáp, Nguyễn Văn Nghĩa
 
S. 3(51) (2019) Phân tích và đánh giá hàm lượng Cu, Pb, Cd, Ni trong các nguồn nước mặt tại thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Ngô Ngọc Nữ
 
S. 1(49) (2019) Phương thức chuyển thể nhân vật từ truyện ngắn Việt Nam đương đại sang tác phẩm điện ảnh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hùng
 
S. 2(50) (2019) Positive oral feedback in EFL classrooms: EFL teachers’ perceptions and practice at some upper-secondary schools in Thua Thien Hue Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thu Hiếu, Trương Viên
 
S. 1(49) (2019) Quan niệm về thể loại văn học của Mikhail Bakhtin Tóm tắt   PDF
Phan Trọng Hoàng Linh
 
S. 2(50) (2019) Quan sát tư duy Đại số của học sinh từ góc nhìn của giáo viên Toán tương lai Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Nhanh Tiến, Nguyễn Thị Duyến
 
S. 2(50) (2019) Quản lý công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tóm tắt   PDF
Hồ Văn Dũng, Nguyễn Đình Biên
 
S. 2(50) (2019) Quản lý hoạt động giáo dục bình đẳng giới cho học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phúc, Trần Văn Hiếu
 
S. 2(50) (2019) Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thúy An, Trần Văn Hiếu
 
S. 1(49) (2019) So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Vũ Yến Sơn
 
S. 3(51) (2019) So sánh một số hàm phi tuyến trong thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi cho ten-xơ bậc 3 và áp dụng xử lý tín hiệu điện não đồ không đầy đủ Tóm tắt   PDF
Trương Minh Chính
 
S. 1(49) (2019) Tâm thức thị dân trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn phê bình sinh thái Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Trang
 
S. 2(50) (2019) Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Dũng, Trần Thị Tú Anh
 
S. 2(50) (2019) Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Tú
 
S. 2(50) (2019) Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường trung học phổ thông thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Huỳnh Ngọc Phố Châu
 
S. 2(50) (2019) Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Tịa - Vũng Tàu Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hương
 
S. 1(49) (2019) Thực trạng đội ngũ làm công tác tham vấn học đường hiện nay Tóm tắt   PDF
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Tứ, Nguyễn Thị Diễm My, Đặng Hoàng An
 
S. 2(50) (2019) Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập tiếp cận PISA trong dạy học Hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường trung học cơ sở Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hóa, Đặng Thị Thuận An, Trần Trung Ninh
 
S. 1(49) (2019) Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt Tóm tắt   PDF
Lê Hồ Sơn
 
S. 2(50) (2019) Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trắc nghiệm thực tiễn Hóa vô cơ nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức Hóa học trong dạy học ở Trường THPT Thuận Hóa Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thu Thảo
 
S. 1(49) (2019) Tư duy huyền thoại hóa cổ mẫu nước và lửa trong một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ái Thoa
 
S. 1(49) (2019) Vấn đề tìm kiếm đồng minh trong cách mạng Mỹ(1775-1783) - quan điểm và phương án Tóm tắt   PDF
Lê Thành Nam
 
S. 1(49) (2019) Về các phức hợp được chuyển nghĩa để chỉ tính chất của hoạt động nói năng trong Tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Lê Thị Cẩm Vân
 
S. 1(49) (2019) Việc thờ cúng tổ tiên của vua chúa ở Việt Nam thời xưa (trước Triều Nguyễn) Tóm tắt   PDF
Trần Văn Án
 
S. 2(50) (2019) Xây dựng các bài tập triển khai hệ thống giám sát mạng bằng Netflow để phục vụ giảng dạy Tóm tắt   PDF
Võ Hồ Thu Sang
 
26 - 50 trong số 58 mục << < 1 2 3 > >>