Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3(51) (2019) Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thám, Nguyễn Văn Thịnh
 
S. 3(51) (2019) Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thám, Liêng Hot Ha Ba
 
S. 1(49) (2019) Đặc điểm của phong trào cách mạng ở Nam Trung kỳ những năm 1930-1931 Tóm tắt   PDF
Trương Công Huỳnh Kỳ
 
S. 3(51) (2019) Đặc điểm giải phẫu thích nghi một số loài thực vật thân gỗ trên vùng đất cát nội đồng ngập nước huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Thị Ánh Diệp
 
S. 3(51) (2019) Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thúy Dung, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt
 
S. 3(51) (2019) Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương
 
S. 1(49) (2019) Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ của hành vi từ chối trực tiếp trong Tiếng Việt và Tiếng Nga Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tư Sơn
 
S. 2(50) (2019) Đổi mới chương trình, nội dung và đa dạng hóa các phương pháp, hình thức giảng dạy, khâu đột phá đảm bảo chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang Tóm tắt   PDF
Trần Khánh Mai
 
51 - 58 trong số 58 mục << < 1 2 3