T. 3, S. 1 (2005)

Tập 3, số 1 (2005)

Mục lục

Articles

Cá chuyển gen: Hiện trạng và triển vọng Tóm tắt
Nguyễn Văn Cường, Thẩm Thị Thu Nga 1-14
Phân tích trình vùng điều kiển (D-Loop) trên genome ty thể của 5 cá thể người Việt Nam Tóm tắt
Huỳnh Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Đăng Tôn, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Đinh Cường, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải 15-22
Nghiên cứu biểu hiện gen IL-6 của người trong tế bào E. Coli Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường, Allison McLean 23-28
Tạo dòng baculovirus tái tổ họp mang gen mã hóa protein vỏ của virus viêm não Nhật Bản Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thùy Nhiên, Kaeko Kamei, Hajime Mori, Trần Linh Thước 29-38
Biểu hiện vùng gen mã hóa kháng nguyên màng và vỏ của virus dengue type ô trong nấm men Pichia pastoris Tóm tắt
Lê Thị Thu Hồng, Phùng Thu Nguyệt, Trần Thị Hường, Nguyễn Hồng Thanh, Phạm Thúy Hồng, Đinh Duy Kháng, Trương Nam Hải 39-44
Phân tích đa hình gen mã hóa thụ thể oestrogen (oestrogen receptor – ESR) ở một số giống lợn nuôi tại Việt Nam Tóm tắt
Lê Thị Thúy, Lưu Quang Minh, Trần Thu Thủy, Nguyễn Trọng Bình, Phạm Doãn Lân, Nguyễn Đăng Vang 45-50
Tách dòng, biểu hiện và tinh chế protein angiogenin của chuột lang ̣(Rattus norvegicus) Tóm tắt
Nguyễn Hoài Giang, Chang Soo-Ik, Nguyễn Hạnh Phúc 51-55
Nghiên cứu tính đa hình di truyền của 57 giống đậu xanh (Vigna radiata L.) bằng kỹ thuật RAPD Tóm tắt
Điêu Thị Mai Hoa, Lê Trần Bình 57-66
Phát hiện protein ức chế polygalacturonase trong chuối Tóm tắt
Nguyễn Tiến Thắng, Đinh Minh Hiệp, EA Bulanseva, MA Protsenko 67-72
Biểu hiện, tinh sạch và xác đinh hoạt tính của epoxide hydrolase (EH) tái tổ hợp từ đậu tương mang đột biến ở vị trí aspartic acid 101 (D101) Tóm tắt
Nghiêm Ngọc Minh, Chikafusa Fukazawa 73-78
Đánh giá đa dạng di truyền quần thể thế Cycas dolichophylla (Cycadaceae) Tóm tắt
Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Tiến Hiệp, Trần Đình Lý, Ludwig Triest 79-88
Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện sứm tính kháng bệnh gỉ sắt trong các dòng lạc F3 của tổ hợp lai giữa giống ICG950166 và L12 bằng chỉ thị SSR liên kết Tóm tắt
Đinh Thị Phòng, Chu Thị Thủy, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Yến, Lê Trần Bình, Lê Thị Muội 89-98
Tách dòng gen mã hóa protein sinh dưỡng diệt sâu từ chủng Bacillus thuringiensis AB51 Tóm tắt
Phạm Bích Ngọc, Lê Thị Hồng Ngọc, Phạm Thị Trà, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình 99-104
Nghiên cứu sinh tổng hợp và thu nhận S-adenosyl-L-methionine (SAM) từ nấm men Saccharomyces Tóm tắt
Lê Thị Mai Hương, Phạm Đức Toàn, Lê Văn Trọng, Nguyễn Thị Hoài Trâm, Hoàng Đình Hòa 105-114
Tách chiết và tinh sạch S-adenosyl-L-methionine từ chủng nấm men Saccharmomyces cerevisiae IFO 2346 Tóm tắt
Trần Thị Hường, Phạm Thúy Hồng, Nguyễn Thị Hoài Trâm, Trương Nam Hải 115-121
Khả năng phân hủy hydrocarbon thơm đa nhân và dibenzofuran của chủng xạ khuẩn XKDN12 Tóm tắt
Nguyễn Đương Nhã, Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Bảo, Đặng Thị Cẩm Hà 123-132


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989