T. 9, S. 1 (2011)

Tập 9, số 1 (2011)

Mục lục

Articles

Quá trình phân hủy chất thải hữu cơ giàu dầu mỡ trong điều kiện kỵ khí PDF
Vũ Hồng Thi 1-12
ISOLATION AND COMPARISON OF TUMORIGENICITY OF DIFFERENT CELL POPULATIONS FROM THE MCF - 7 BREAST CANCER CELL LINE BASED ON CD44 AND CD24 MARKERS PDF
Pham Van Phuc, Siah Chia Keng, Nguyen Thi Minh Nguyet, Duong Thanh Thuy, Phan Kim Ngoc 13-20
THỬ NGHIỆM THU NHẬN TẾ BÀO GỐC TỪ MÔ NHUNG HƯƠU SAO (CERVUS NIPPON) PDF
Nguyễn Ngọc Như Băng, Nguyễn Tiến Bằng, Lê Thanh Hưng, Trần Hoàng Dũng 21-28
BIỂU HIỆN PROTEIN GP41 CỦA VIRUS HIV PHÂN TYPE CPF01_AE TRONG E. COLI VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KHÁNG THỂ KHÁNG HIV TRONG HUYẾT THANH BỆNH NHÂN BẰNG WESTERN BLOT VÀ ELISA PDF
Bạch Thị Như Quỳnh, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Phủng 29-36
Giải mã toàn bộ hệ gen và phân tích xác định vị trí phân loại của chủng virus viêm gan vịt cường độc DN2 thuộc genotype III (DHAV-3) lần đầu tiên phát hiện tại Việt Nam PDF
Đoàn Thị Thanh Hương, Lê Thanh Hòa, Nguyễn Bá Hiên, Trần Xuân Hạnh 37-46
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CHUỖI POLYPEPTIDE NA(N1) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUS CÚM A/H5N1 GÂY BỆN Ở GIA CẦM THU THẬP CÁC NĂM 2004-2009 TẠI VIỆT NAM PDF
Nguyễn Thị Bích Nga, Lê Thanh Hòa, Lương Thị Hồng Vân 47-54
Nghiên cứu đặc điểm, sự khác biệt di truyền phân tử bổ thể pC8B và tiềm năng cải tiến sức kháng bệnh ở heo PDF
Đỗ Võ Anh Khoa, Klaus Wimmers 55-60
PHÁT HIỆN VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI GÂY BỆNH TRÊN CÁ TRA VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT PCR PDF
Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Trung, Trương Nam Hải 61-66
Sự đa hình hình thái hạt và đa hình phân tử trong quần thể F3 của cặp lai lúa CR203 và bắc thơm số 7 PDF
Nguyễn Kim Liên, Phan Thị Bảy, Đặng Thị Minh Lụa, Nguyễn Đức Thành, Trần Thị Lương 67-72
Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và sinh hóa của một só dòng lúa đột biến C71 chịu hạn đã chọn lọc PDF
Lê Thị Bích Thủy, Nguyễn Đức Thành 73-78
Tái sinh chồi trực tiếp từ mẫu cấy lá cây dầu mè (Jatropha curcas L.) PDF
Bùi Văn Thế Vinh, Chu Thị Bích Phượng, Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du, Dương Tấn Nhựt 79-86
HIGH-MANOSE TYPE N-GLYCAN SPECIFIC LECTINS FROM RED MARINE ALGAE, CARRAGEENOPHYTES PDF
Le Dinh Hung, Ngo Thi Duy Ngoc, Vo Thi Dieu Trang 87-98
PURIFICATION AND PROPERTIES OF A XYLANASE FROM BACILLUS SUBTILIS G1 PDF
Do Thi Tuyen, Quyen Dinh Thi 99-106
TÁCH DÒNG VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN STX1 VÀ STX2 CỦA VI KHUẨN E. COLI O157:H7 Ở VIỆT NAM PDF
Hoàng Phú Hiệp, Lê Quang Huấn 107-112
TINH CHẾ PEROXIDASE TỪ CỦ CẢI TRẮNG RAPHANUS SATIVUS VAR HORTENSIS VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÉT NGHIỆM ETHANOL PDF
Nguyễn Thanh Thủy, Dương Anh Tuấn, Vũ Nguyên Thành 113-118
TẠO CHỦNG ESCHERICHIA COLI TÁI TỔ HỢP CÓ KHẢ NĂNG LÊN MEN CỒN TỪ ĐƯỜNG C5 VÀ C6 PDF
Trương Quốc Phong, Nguyễn Lan Hương, Tô Kim Anh, Vũ Thị Thu Hà 119-124
PHÂN LẬP VÀ ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY KHÓM (ANANAS COMOSUS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG PDF
Trần Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp 125-132


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989