T. 9, S. 4 (2011)

Tập 9, Số 4 (2011)

Mục lục

Articles

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ CÁC HỢP CHẤT TRAO ĐỔI THỨ CẤP CỦA CÂY GỪA FICUS MICROCARPA PDF
Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Xuân Nhiệm, Trương Nam Hải 397-410
CƠ SỞ DỮ LIỆU GENOME: CÔNG CỤ ĐỂ PHÂN TÍCH BỘ GEN NGƯỜI VIỆT NAM PDF
Nguyễn Đăng Tôn, Nông Văn Hải, Phan Thanh Hải 411-416
TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN NHÂN TỐ PHÁT TRIỂN NGUYÊN BÀO SỢI (bFGF) NGƯỜI TRONG ESCHERICHIA COLI PDF
Ngô Thị Kim Hằng, Trần Linh Thước, Hoàng Mai Phương 417-430
PHÁT HIỆN BỔ SUNG MỚI CHO CHI OMPHALOTUS Ở VIỆT NAM MỘT LOÀI NẤM ÁNH TRẮNG KHÔNG PHÁT QUANG PDF
Lê Xuân Thám, Đặng Ngọc Quang, Đào Thị Lương 431-442
KHẢ NĂNG NẢY MẦM TRONG NUÔI CẤY CỦA HẠT NHÂN TẠO CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÔI VÔ TÍNH CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV) PDF
Trịnh Thị Hương, Dương Tấn Nhựt 443-454
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN QUẦN THỂ NẤM ĐẠO ÔN HẠI LÚA (PYRICULARIA ORYZAE) Ở THỪA THIÊN - HUẾ PDF
Trương Thị Bích Phượng, Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Thu Hà 455-464
NGHIÊN CỨU TẠO HẠT NHÂN TẠO CỦA CÂY ĐỊA LAN (CYMBIDIUM MADRIT "FOREST KING") PHỤC VỤ CÔNG TÁC NHÂN GIỐNG VÀ BẢO QUẢN PDF
Trần Thị Ngọc Lan, Dương Tấn Nhựt, Hoàng Xuân Chiến 465-474
ANALYSIS OF PROTEIN RESPONSE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS UNDER HEAT STRESS PDF
Le Thi Nguyen Binh, Susanne Engelmann 475-486
TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH GEN MÃ HÓA POLYHEDRIN CỦA MONODON BACULOVIRUS (MBV) Ở VI KHUẨN PDF
Nguyễn Thị Giang An, Hà Thị Thu 487-492
PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC NẤM MEN CÓ KHẢ NĂNG LÊN MEN D-XYLOSE PDF
Vũ Nguyên Thành, Nguyễn Thị Hương Giang 493-502
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG HỆ ENZYME PHÂN HỦY LIGNIN TRONG CÔNG NGHIỆP GIẤY NHẰM GIẢM SỬ DỤNG HÓA CHẤT PDF
Phạm Thị Bích Hợp, Cao Văn Sơn 503-510
PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH LACCASE CỦA CHỦNG XKDNP22 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN PDF
Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Thị Cẩm Hà 511-520
PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TỈNH VĨNH LONG PDF
Ngô Thanh Phong, Nguyễn Thị Phương Thảo, Cao Ngọc Điệp 521-528


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989