Chi tiết về Tác giả

Cẩm Hà, Đặng Thị Viện Công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989