Chi tiết về Tác giả

Anh Khoa, Đỗ Võ Đại học Cần Thơ, Việt NamTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989