Chi tiết về Tác giả

Cường, Bùi Mạnh Viện nghiên cứu ngôTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989