Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Thị Lan Viện công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989