Chi tiết về Tác giả

Chi, Lê Thị Trung tâm công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí MinhTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989