Chi tiết về Tác giả

Bích Thủy, Lê Thị Viện Công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989