Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn ĐinhTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989