Chi tiết về Tác giả

Bảo, Nguyễn NgọcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989