Chi tiết về Tác giả

Cúc, Nguyễn Thị KimTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989