Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn Văn Viện công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989