Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Giang Trường đại học VinhTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989