Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Thị Trường đại học Sư phạm, Hà NộiTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989