Chi tiết về Tác giả

Cường, Nguyễn Xuân Viện Hóa sinh BiểnTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989