Chi tiết về Tác giả

Bích Hợp, Phạm Thị Viện Công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989