Chi tiết về Tác giả

Cường, Phạm ViệtTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989