Chi tiết về Tác giả

Anh, Tô Kim Đại học Bách khoa Hà NộiTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989