Chi tiết về Tác giả

Anh, Trần Thị Quỳnh Viện công nghệ sinh họcTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989