Chi tiết về Tác giả

Cuong, Trinh Tat Hanoi University of Science, VNUTạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989