Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

U

Uyên, Đỗ Thị Tố, Viện công nghệ sinh học
Uyen, Nguyen Quynh, Institu of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University Hanoi

1 - 2 trong số 2 mục    

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989