Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

X

Xuân, Ngô Thanh, Viện Công nghệ Thực phẩm
Xuân Mai, Trần Thị, Đại học Cần Thơ, Việt Nam
Xuyến, Lê Thị Kim, Viện công nghệ sinh học

1 - 3 trong số 3 mục    

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989