Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ HOÀN CHỈNH cDNA MÃ HÓA HEMOCYANIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) Toàn văn   PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Nông Văn Hải, Phạm Anh Tuấn
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY KHÓM (ANANAS COMOSUS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN THỊ XÃ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG Toàn văn   PDF
Cao Ngọc Điệp, Phan Thị Nhã
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) PHÂN LẬP VÀ ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY KHÓM (ANANAS COMOSUS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG Toàn văn   PDF
Trần Thanh Phong, Cao Ngọc Điệp
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH LACCASE CỦA CHỦNG XKDNP22 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) PHÂN LOẠI, KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP LACCASE VÀ PHÂN HỦY PAH CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES sp. XKBH13 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ/DIOXIN THUỘC SÂN BAY QUÂN SỰ CŨ BIÊN HÒA Toàn văn   PDF
Đàm Thúy Hằng, Nguyễn Kim Giang, Đặng Thị Cẩm Hà, Đào Thị Ngọc Ánh
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) PHÂN TÍCH HỆ PROTEIN NƯỚC TIỂU BỆNH NHÂN GHÉP THẬN CÓ BIẾN CHỨNG THẢI GHÉP CẤP TÍNH Toàn văn   PDF
Phạm Đức Đan, Hà Phan Hải An
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN (PHYA) MÃ HÓA PHYTASE THÀNH THỤC TỪ MỘT SỐ CHỦNG ASPERGILLUS NIGER Toàn văn   PDF
Ngô Thanh Xuân, Mai Thị Hằng, Vũ Nguyên Thành
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CHUỖI POLYPEPTIDE NA(N1) CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUS CÚM A/H5N1 GÂY BỆN Ở GIA CẦM THU THẬP CÁC NĂM 2004-2009 TẠI VIỆT NAM Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Bích Nga, Lê Thanh Hòa, Lương Thị Hồng Vân
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Phát triển chỉ thị STS dựa trên các phân đoạn AFLP liên kết với một số tính trạng hình thái rễ trong chọn dòng lúa chịu hạn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Liên
 
T. 7, S. 4 (2009) Phân lập gen 4CL1 từ cây thông đuôi ngựa (Pinus massoniana Lamb.) trồng tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Hà Văn Huân
 
T. 5, S. 3 (2007) Phân lập và nhận dạng một số chủng vi khuẩn Streptococcus mutans từ người Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Huy, Phùng Thị Thu Hường, Phan Tuấn Nghĩa
 
T. 5, S. 1 (2007) Phân lập và xác định trình tự đoạn điều khiển của gen tổng hợp đường (Rsuc1 - promoter) từ các giống lúa Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hiền
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Phân lập và đặc tính của những dòng vi khuẩn nội sinh trong một số cây cỏ chăn nuôi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 6, S. 2 (2008) Phân lập vi khuẩn Pseudomonas stutzeri trong đất đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Cao Ngọc Điệp
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Phân lập đánh giá khả năng phân hủy Hexachlorocyclohexane của chủng nấm sợi FNA33 từ đất xử lý khử độc thuốc trừ sâu bằng Bioreactor hiếu khí Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Phân lập, phân loại và khả năng phân huỷ DDT, DDD và DDDE của một số chủng nấm sợi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nguyên Quang, Đặng Thị Cẩm Hà
 
T. 6, S. 3 (2008) Phân tách protease ngoại bào của Bacillus subtilis trong hệ hai pha nước PEG/Potassium phosphate Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Lộc, Lưu Thị Nguyệt Minh
 
T. 6, S. 2 (2008) Phân tích gen Pi – ta kháng bệnh đạo ôn ở một số giống lúa (Oryza sativa L.) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Lộc
 
T. 6, S. 3 (2008) Phân tích mối quan hệ di truyền của 19 giống đậu tương bằng chỉ thị RAPD Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Phòng, Ngô thị Lam Giang
 
T. 7, S. 4 (2009) Phân tích mối quan hệ phả hệ giữa virus lở mồm long móng của Việt Nam và thế giới xác lập trên cơ sở chỉ thị 5'UTR và 1D (VP1) Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hoà, Thái Thị Thuỷ Phượng, Lê Thị Kim Xuyến
 
T. 7, S. 4 (2009) Phân tích sự đa dạng di truyền của 5 giống gà Việt Nam: Gà ác, gà chọi, gà H'Mông, gà hồ và gà tre bằng chỉ thị Microsatellite Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thuý
 
T. 5, S. 3 (2007) Phân tích trình tự chuỗi nhẹ gen fibroin của một số tằm lưỡng hệ và các cặp lai trong sản xuất của chúng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Phân tích đa dạng di truyền phân tử, các đặc tính nông sinh học và tính kháng bệnh xanh lùn ở một số giống bông vải trong nước và nhập nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Phân tích trình vùng điều kiển (D-Loop) trên genome ty thể của 5 cá thể người Việt Nam Tóm tắt
Huỳnh Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Đăng Tôn, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Đinh Cường, Phan Văn Chi, Nông Văn Hải
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Phân tích đa hình gen mã hóa thụ thể oestrogen (oestrogen receptor – ESR) ở một số giống lợn nuôi tại Việt Nam Tóm tắt
Lê Thị Thúy, Lưu Quang Minh, Trần Thu Thủy, Nguyễn Trọng Bình, Phạm Doãn Lân, Nguyễn Đăng Vang
 
126 - 150 trong số 244 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989