Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 5, S. 1 (2007) Promoter và ứng dụng trong công nghệ gen thực vật Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hiền, Trần Thị Phương Liên
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) PURIFICATION AND PROPERTIES OF A XYLANASE FROM BACILLUS SUBTILIS G1 Toàn văn   PDF
Do Thi Tuyen, Quyen Dinh Thi
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Quan hệ di truyên và định loại các loài thuộc họ cá Cóc salamandridae (Amphibia: Caudata) ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quảng Trường
 
T. 6, S. 3 (2008) Quan hệ di truyền giữa các chủng virus gây bệnh vàng lùn ở lúa tại các tỉnh nam trung bộ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Sơn
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Quá trình cố định Nitrogen trong rừng ngập mặn Cần Giờ và các vi sinh vật tham gia Tóm tắt   PDF
Đinh Thuý Hằng
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) Quá trình phân hủy chất thải hữu cơ giàu dầu mỡ trong điều kiện kỵ khí Toàn văn   PDF
Vũ Hồng Thi
 
T. 7, S. 4 (2009) RAPID DETECTION AND QUANTIFICATION OF THE FOODBORNE PATHOGENES BY REAL-TIME PCR Tóm tắt   PDF
Lê Thị Chi, Nguyễn Quốc Bình
 
T. 5, S. 4 (2007) Sử dụng kỹ thuật PCR – DGGE xác định cấu trúc tập đoàn vi khuẩn khử sulfate trong mẫu bùn hồ nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin tại sân bay Đà Nẵng Tóm tắt   PDF
Nghiêm Ngọc Minh
 
T. 5, S. 4 (2007) Sử dung piezo trong loại nhân trứng chuột cấy nhân tế bào sinh dưỡng tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Đức
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) SỰ ĐA DẠNG CỦA VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TỪ LIÊM QUA HỆ THỐNG XỬ LÝ AEROTEN Toàn văn   PDF
Cung Thị Ngọc Mai, Nghiêm Ngọc Minh
 
T. 5, S. 2 (2007) Sự phát sinh phôi của các tế bào sinh dưỡng thực vật Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Thành Hải
 
T. 7, S. 1 (2009): Tập 7, Số 1 (2009) Sự phân bố các đa hình Nucleotide đơn của nhóm đớn bội C trên nhiễm sắc thể Y ở người Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Tôn, Nguyễn Thùy Dương
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Sự phân bố các đa hình Nucleotide đơn của nhóm đơn bội O trên nhiễm sắc thể Y ở người Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Tôn
 
T. 5, S. 4 (2007) Sự tác động tương tác giữa chủng Bacillus sp. TD67 và nấm gây bệnh cây Fusarium oxysporum trong điều kiện in vitro Tóm tắt   PDF
Trần Phương Thảo
 
T. 6, S. 2 (2008) Sự tạo phôi soma quýt đường (Citrus reticulata Blanco) từ nuôi cấy phôi tâm Tóm tắt   PDF
Phạm thị Bích Thuỷ, Nguyễn Bảo Toàn
 
T. 5, S. 4 (2007) Sự đa dạng của gen dehydrin của một số giống ngô Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Thị Phương Liên, Vũ Hoài Thu, Bùi Mạnh Cường
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) Sự đa hình hình thái hạt và đa hình phân tử trong quần thể F3 của cặp lai lúa CR203 và bắc thơm số 7 Toàn văn   PDF
Nguyễn Kim Liên, Phan Thị Bảy, Đặng Thị Minh Lụa, Nguyễn Đức Thành, Trần Thị Lương
 
T. 7, S. 4 (2009) So sánh kết quả tạo phôi bò bằng kỹ thuật IVF trứng tươi và trứng đông lạnh với tinh trùng đông lạnh Tóm tắt   PDF
Phan Kim Ngọc
 
T. 6, S. 2 (2008) So sánh và phân tích đặc tính đột biến trượt – xoá gen NA (N1) theo thời gian tiến hoá của virus cúm A/H5N1 ở các chủng của Việt Nam và thế giới Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hoà
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Tách chiết và tinh sạch S-adenosyl-L-methionine từ chủng nấm men Saccharmomyces cerevisiae IFO 2346 Tóm tắt
Trần Thị Hường, Phạm Thúy Hồng, Nguyễn Thị Hoài Trâm, Trương Nam Hải
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Tách dòng gen mã hóa protein sinh dưỡng diệt sâu từ chủng Bacillus thuringiensis AB51 Tóm tắt
Phạm Bích Ngọc, Lê Thị Hồng Ngọc, Phạm Thị Trà, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Tách dòng, biểu hiện và tinh chế protein angiogenin của chuột lang ̣(Rattus norvegicus) Tóm tắt
Nguyễn Hoài Giang, Chang Soo-Ik, Nguyễn Hạnh Phúc
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Tạo dòng baculovirus tái tổ họp mang gen mã hóa protein vỏ của virus viêm não Nhật Bản Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thùy Nhiên, Kaeko Kamei, Hajime Mori, Trần Linh Thước
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE CỦA CHỦNG BACILLUS LICHENIFORMIS DS 23 TRONG ESCHERICHIA COLI Toàn văn   PDF
Nguyễn Văn Hiếu, Nghiêm Ngọc Minh, Lê Gia Hy
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN LIGNIN PEROXIDASE H8 CỦA PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM TRONG PICHIA PASTORIS Toàn văn   PDF
Phí Quyết Tiến, Vũ Văn Lợi, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thị Bích Hợp
 
151 - 175 trong số 244 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989