Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) TÁCH DÒNG VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN STX1 VÀ STX2 CỦA VI KHUẨN E. COLI O157:H7 Ở VIỆT NAM Toàn văn   PDF
Hoàng Phú Hiệp, Lê Quang Huấn
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) TÁCH DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH GEN MÃ HÓA POLYHEDRIN CỦA MONODON BACULOVIRUS (MBV) Ở VI KHUẨN Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Giang An, Hà Thị Thu
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Tách chiết và tinh sạch các Acid béo không bão hoà từ sinh khối vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Lan Anh
 
T. 5, S. 3 (2007) Tách dòng gen mã hoá hormone sinh trưởng cá chép (Cyprinus carpio) Tóm tắt   PDF
Thẩm Thị Thu Nga
 
T. 5, S. 4 (2007) Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá polymerase của virus viêm gan B trên bề mặt tế bào Saccharomyces cerevisiae Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Trang
 
T. 5, S. 4 (2007) Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá tiểu đơn vị P66 của enzyme phiên mã ngược của virus HIV – 1 Tóm tắt   PDF
Phan Trọng Hoàng
 
T. 5, S. 4 (2007) Tái sinh cây in vitro loài Boswellia serrata Roxb nhập nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Khiêm
 
T. 5, S. 2 (2007) Tái sinh cây in vitro qua phôi soma từ lá mầm hạt chưa chín ở cây đậu tương (Glycine max (L.) merrill) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thư
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) Tái sinh chồi trực tiếp từ mẫu cấy lá cây dầu mè (Jatropha curcas L.) Toàn văn   PDF
Bùi Văn Thế Vinh, Chu Thị Bích Phượng, Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du, Dương Tấn Nhựt
 
T. 5, S. 1 (2007) Tái sinh và bảo quản hạt nhân tạo của cây lan hồ điệp (Phalaenopis amabilis) Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
T. 5, S. 2 (2007) Tính đa dạng của cấu trúc tập đoàn vi khuẩn trong quá trình xử lý đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin ở quy mô nhỏ hiện trường Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Hữu
 
T. 9, S. 2 (2011): Tập 9, Số 2 (2011) TẠO CÁC HẠT TƯƠNG TỰ VIRUS (VIRUS-LIKE PARTICLE): TRIỂN VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE THẾ HỆ MỚI Toàn văn   PDF
Đồng Văn Quyền, Đinh Duy Kháng
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) TẠO CHỦNG ESCHERICHIA COLI TÁI TỔ HỢP CÓ KHẢ NĂNG LÊN MEN CỒN TỪ ĐƯỜNG C5 VÀ C6 Toàn văn   PDF
Trương Quốc Phong, Nguyễn Lan Hương, Tô Kim Anh, Vũ Thị Thu Hà
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) TẠO DÒNG CÀ CHUA PT18 KHÁNG BỆNH XOĂN VÀNG LÁ DO VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RNAi Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Chu Hoàng Mậu, Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN NHÂN TỐ PHÁT TRIỂN NGUYÊN BÀO SỢI (bFGF) NGƯỜI TRONG ESCHERICHIA COLI Toàn văn   PDF
Ngô Thị Kim Hằng, Trần Linh Thước, Hoàng Mai Phương
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) TẠO DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH CHẾ PROTEIN DUNG HỢP 10xHIS-RR-MINIPROINSULIN (10xHIS-RR-MPI) TỪ ESCHERICHIA COLI Toàn văn   PDF
Lê Trần Thanh Nhật, Võ Minh Trí
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Tạo dòng bèo tấm chuyển gen kháng nguyên VP2 và bước đầu thử nghiệm gây đáp ứng miễn dịch trên gà Tóm tắt   PDF
Lê Huy Hàm
 
T. 6, S. 2 (2008) Tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ VP28 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thảo
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Tạo phôi bò bằng kỹ thuật thụ tinh In Vitro từ nguồn giao tử đông lạnh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền
 
T. 5, S. 2 (2007) Tạo phôi cá thể khảm bằng cấy chuyển tế bào Tóm tắt   PDF
Thẩm Thị Thu Nga, Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Cường
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Tạo tấm tế bào sừng nhiều lớp trên màng collagen từ màng ối người Tóm tắt   PDF
Trần Lê Bảo Hà, Trần Công Toại, Hoàng Nghĩa Sơn
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) TỐI ƯU HÓA THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN SẢN XUẤT LIGNIN PEROXIDASE TỪ STREPTOMYCES HX10.7 Toàn văn   PDF
Vũ Văn Lợi, Phan Thị Hồng Thảo, Hồ Tuyên, Phạm Thị Bích Hợp
 
T. 7, S. 4 (2009) Tối ưu hoá sinh tổng hợp lipase từ Pichia anomala VTCC Y0787 sử dụng ma trận blackett-burman và phương pháp đáp ứng bề mặt - Phương án cấu trúc có tâm Tóm tắt   PDF
Bùi Hồng Quân, Nguyễn Đức Lượng
 
T. 6, S. 3 (2008) Tối ưu một số điều kiện nuôi cấy chủng nấm Aspergillus oryzae DSM1863 và Aspergillus niger DSM1957 sinh tổng hợp xylanase Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Tuyên
 
T. 5, S. 2 (2007) Tối ưu một số điều kiện nuôi cấy chủng vi sinh vật biển Acinetobacter sp. QN6 sinh tổng hợp protease Tóm tắt   PDF
Quyền Đình Thi, Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thảo
 
176 - 200 trong số 244 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989