Tạp chí Kinh doanh và công nghệ

Tạp chí của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Ảnh trang chủ tạp chí

S. 02 (2019)

Mục lục

BÀI VIẾT

Chiến lược phát triển trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đến năm 2030 Tóm tắt PDF
Đỗ Quế Lượng 3
Chính sách hướng đông của Nga Tóm tắt PDF
Konxtantin Vaxilevich Vnukov 7
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 PDF
Đặng Ngọc Tú 13
Luật giáo dục đại học 2018. Những nội dung mới cần chú ý Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Tú 16

VẤN ĐỀ HÔM NAY

Tổng quan về khu vực kinh tế chưa được quan sát: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng của Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Lâm 24
Thực trạng kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đoàn 31
Kinh tế số và kinh tế phi chính thức Tóm tắt PDF
Lê Đăng Doanh 39

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KINH TÊ–QUẢN LÝ

Bàn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Văn Can, Lý Hoàng Mai 44
Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam Tóm tắt PDF
Thái Bá Cẩn 49

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - KỸ THUẬT–CÔNG NGHỆ

Một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Sáng 54
Đầu tư hệ thống năng lượng điện mặt trời tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Tóm tắt PDF
Dương Văn Nghi, Trần Đức Vượng 58

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - VĂN HÓA-XÃ HỘI

Nghiên cứu hành động tinh chinh các hoạt động trong giảng dạy tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Đàn 64
Dịch vụ du lịch nghỉ lại nhà dân: Điểm đên văn hóa và sự hài lòng của khách Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Vinh 69
Một số giải pháp thúc đẩy nghiên cứu sinh đóng góp cho xã hội Tóm tắt PDF
Hà Thị Thu Phương 77

THÔNG TIN KHOA HỌC

Bốn con bài của Mỹ trong việc chống lại chính quyền của ông Maduro đều thất bại Tóm tắt PDF
Phúc Tiến 83
IMF: 70% nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại trong năm nay Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Tú 85

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Tú 92