Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT PSO ĐỂ TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG BỘ NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP.

Văn Tấn Lượng, Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Trần Hoàn

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp điều khiển điện áp ngõ ra bộ nghịch lưu áp (VSI) ba pha bốn dây trong điều kiện tải phi tuyến và không cân bằng. Với phương pháp đề xuất, giải thuật tối ưu hóa bầy đàn (PSO) được áp dụng để tối ưu hóa thông số bộ điều khiển tích phân tỷ lệ (PI) thay vì sử dụng bộ điều điều khiển PI thông thường. Các kết quả mô phỏng dùng phần mềm PSIM ở các trường hợp khác nhau được kiểm chứng để chứng minh rằng phương pháp đề xuất cho kết quả vận hành tốt hơn so với trường hợp dùng bộ điều khiển PI thông thường.

Từ khóa: Bộ nghịch lưu áp, tải phi tuyến, hệ thống điện độc lập, giải thuật tối ưu hóa bầy đàn PSO.

Toàn văn: PDF